Doğru Tasarım,
ulaşmak istediğiniz insanlara ulaşmak demektir.
DOĞRU TASARIM

Doğru tasarım; iletişim kurar, harekete geçirir ve harcadığınızın karşılığını verir. Tasarım yaptığımız her şeyin temeli. Sadece görsel ifade anlamında değil, aynı zamanda gördüğünüz ürünlerin altında yatanlar ya da etkileştikleri... Tabii ki, bir çok logotype tasarlıyoruz, baskılı malzemeler ve bir çok satış noktası tanıtım materyali (POSM) yapıyoruz ama zamanımızın büyük bir kısmını estetik ifadenin temellerini oluşturan hizmetleri, süreçleri ve deneyimleri planlamaya harcıyoruz.

Tasarım, geleceğin iletişim bağlantılı merkezi sinir sistemidir. Estetiğin ötesinde, görsel iletişimi oluşturabilmek ve tasarım yapabilmek için iş dünyasını kapsamlı anlamak ve içerik ile çalışabilme becerisi gerekir. Tasarımın entegre pazarlama iletişiminin en önemli parçası olduğuna inanıyoruz. Doğru tasarımın ise doğru fikirle başladığına inanıyoruz.

Doğru tasarımları, net-basit iletişimi ve güçlü görsel etkisi olan çözümleri çok seviyoruz. Ürettiğimiz tasarımlar ve üstlendiğimiz iletişim projeleriyle çoğu zaman müşterilerimizin işinin ve iş gelişimlerinin bütünleyici bir parçası oluyoruz. Hizmet verdiğimiz firmalarla müşteri-ajans ilişkisinin ilerisine geçerek, gerçek bir çözüm ortaklığı sunuyoruz.

GÖRSEL KİMLİK

Birçok işletme için görsel kimlik; belirlenmiş renkleri olan, tipografisi ve tasarım temelleri belirlenmiş bir logodur. Uygulamada ise bu genellikle sonucun bir parçasıdır, ama aynen insanlarda da olduğu gibi, şirketlerin ve ürünlerin de hem manevi ve hem de dışa yansıttıkları değerleri vardır. Bu ikisi birlikte olduğunda ve söylediğinizden çok yaptıklarınıza yansıyorsa, o kadar daha güçlü ve güvenilir (inandırıcı) görünürsünüz.

Görsel iletişim, bir ürünün “kişiliği”nin estetik canlandırmasıdır, görsellik ürünün ruhudur da diyebiliriz. Güçlü markalar, tanışmak ve daha iyi tanımak istediğiniz ilginç insanlar gibidir. Bir markanın kişiliğini keşfetmek -stratejik hedefler doğrultusunda- bizim görsel kimlik çalışmalarımızın temelidir.

Tüm ürün içeriklerinin neredeyse aynılaştığı günümüzde, markaların farklılaşmalarındaki en önemli unsur, görsel kimlik yaratımıdır. Görsel kimlik; güçlü ve net olmalıdır. Uzun ömürlü markalar oluşturmak için görsel kimlik; gereksiz görsel oyunlardan veya dönemsel görsel efektlerden uzak, kendi görsel söylemini inşa edebilmelidir.

REKLAMCILIK

Geleneksel bir reklam ajansı değiliz, kendimizi müşterilerinin ürünlerini satmasına yardım eden tasarım ofisi olarak görüyoruz. Bazı durumlarda bu bakış açımız nedeniyle kendimizi reklam/kampanya fikirleri geliştirirken, bazı durumlarda da doğrudan pazarlama materyalleri ve dijital kampanyalar üretirken, ya da bir ambalajı reklam mecrasına çevirmeye çalışırken buluyoruz.

Bize göre reklamcılık kıstasları her gün gelişiyor ve değişiyor. Milyonlarca lira harcadığınız bir reklam filmi, çok ucuza mal ettiğiniz bir viral videodan daha az izlenebiliyor. Dolayısıyla doğru reklamcılığın reklam kampanları yaratmaktan çok, doğru görsel kimlik oluşturmakla başladığına inanıyoruz.

Hizmet verdiğimiz müşterilerimizin ihtiyaçlarına göre, ambalaj – kurumsal kimlik tasarımlarından başlayarak, görsel kimliklerine entegre dergi-gazete ilanları, outdoor görselleri, market insertlerine ilanlar, doğrudan pazarlama malzemeleri tasarlıyoruz.

Geleneksel anlamda reklamcılık hizmeti veriyor olsak da olmasak da, her durumda sektörünüzü anlamak ve şirketinizin hangi pazar koşullarında rekabet ettiğini anlamak için çok fazla enerji harcıyoruz. Aynı zamanda pazarınıza daha da hakim olabilmeniz için pazar araştırmaları veya focus grup çalışmaları yapmanızı kolaylaştıracak çözümler sunuyoruz. Markalaşma sürecinize veya pazarlama kampanyanıza mümkün olan en iyi başlangıç noktasını oluşturuyoruz. Tüketicilerin markalarınız ile buluştuğu her yerde satış-değer odaklı çözümler tasarlıyoruz.

MARKA STRATEJİSİ

Bir markanın, ürün ve bu ürün hakkındaki tüketici algısından oluştuğuna inanıyoruz. Bizce bu iki unsur, markanın temelini oluşturuyor. Ve bazen markalaşmak için yapılan çalışmalar kapsamında ürünü değiştirmek bile gerekiyor. Ama genel olarak biz tüketici algıları üzerinden çalışıyoruz. Bu algıları oluşturmak veya değiştirmek bizim ana işimiz.

Markaların hem kavramsal hem de görsel kimlikleri vardır. Değerler, karakteristik ve kişisel özellikler kavramsal kimliği tanımlar ki bu da markaya kişilik katar ve DNA’sını oluşturur. Bir markanın nitelikleri insanların kişilikleri baz alınarak belirlenir. Bu özellikler gitmek istediğiniz yola ait tabelalardır ve görsel kimliği oluştururken son derece yardımcı unsurlardır.

Organizasyonunuza dayalı sağlam ve net bir marka stratejisi, müşterilerinizi markanıza bağlar ve değerlere dayalı iletişim zemininizi güçlendirir.

DİJİTAL ÇÖZÜMLER

Doğru tasarımın, doğru uygulandığında başarılı olduğuna inanıyoruz. Uygulama alanlarından biri olan dijital ortamda da entegre çözümler üretiyoruz. Interaktif çözüm ortaklarımız ile web siteleri, mobil uygulamalar, e-ticaret, extranet-intranet gibi bir çok hizmeti planlıyor ve uyguluyoruz.

Her geçen gün gelişmekte olan mobil teknolojileri yakından takip ediyor ve müşterilerimiz için projeler geliştiriyoruz. Hazırladığımız her projenin mobil platforma uygun olmasını sağlıyor; bazı projelerde ise çıkış noktasını mobil platform olarak belirliyoruz.

TAM HİZMET AĞIMIZ

İşbirliği içinde ve içeriğe bağlı yürütülen süreçlerin en hızlı ve verimli sonuçlar verdiğini biliyoruz. Bu yüzden her bir işi ayrı ayrı pragmatik bazda değerlendiriyor, projenin doğasına, hedefine ve bütçesine en uygun butik çözümleri oluşturuyoruz.

Daha fazla insan gücü ya da bizde olmayan becerileri gerektiren projelerde ise o projeye özel ekipleri bir araya getiriyoruz ve bu konsorsiyumu yönetiyoruz. Türkiye’nin en yetenekli illustratörleri, yazarları, fotoğrafçıları ve prodüksiyon ekipleri ile çalışıyoruz. Çözüm ortaklarımız arasında, araştırma, organizasyon, prodüksiyon şirketleri de var, marka danışmanları da var, iç mimarlar da var.

Bu yapı, bize hem esneklik sağlıyor hem de müşterilerimizin sadece ihtiyaçları olan hizmetlerin bedelini ödemesine yardımcı oluyor. Görev ne olursa olsun, her zaman müşterilerimiz ile doğrudan ve yakından ilgilenerek hizmet vermeye azami gayret gösteriyoruz.

Müşterilerimizin çoğu için tam hizmet çözümleri sunabilecek itibarda olmaktan, minik ya da günlük işlerden dev projelere kadar, aynı titizlik içerisinde hizmet verebilmekten gurur duyuyoruz.